Mieszkam w Brzozowie

Informacja do mieszkańców Gminy Brzozów

W związku z utrudnieniami z jakimi spotykają się jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas dojazdu do miejsc prowadzonych działań ratowniczych, Urząd Miejski w Brzozowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Brzozów, których posesje graniczą z drogami dojazdowymi do posesji o zapewnienie odpowiedniego przejazdu poprzez przycięcie zwisających nad drogami konarów i gałęzi drzew rosnących na prywatnych posesjach.

Wydział Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa