18.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – odnośnie szczepienia lisów

18.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych […]

15.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Polowania zbiorowe w sezonie łowieckim 2021/2022 – Koło Łowieckie “BAŻANT”

OBWIESZCZENIE

13.10.2021 Opieka i wsparcie

Nabór wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Burmistrz Brzozowa informuje o kolejnym  naborze wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Jest to kolejny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym, realizowany dzięki funduszom unijnym w ramach programu Cyfrowa Gmina.

13.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

!!!Policja ostrzega przed oszustami!!!

Oszuści nie przebierają w środkach, by w szybkim czasie wzbogacić się naszym kosztem. Niemal codziennie funkcjonariusze informują o kolejnych próbach oszustw lub o samych oszustwach. Pomimo wielu ostrzeżeń i informacji mających na celu uświadomienie i przybliżenie sposobu działania oszustów, przestępcy stosując nowe sposoby, zdobywają zaufanie swoich ofiar i kradną dorobek ich życia. Policjanci przestrzegają przed […]

13.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej

Województwo Podkarpackie uruchomiło Portal Muzeum dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej, który dostępny jest na stronie internetowej www.kresymuzeum.pl