27.09.2023 Mieszkam w Brzozowie

Informacja dla mieszkańców Gminy Brzozów dotycząca płoszenia wilków.

W związku ze zgłoszeniami o atakach wilków na zwierzęta domowe i gospodarskie oraz istniejącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi informuję, że na wniosek Burmistrza Brzozowa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzją nr WPN.6401.1.114.2023.KW.3 z dnia 15.09.2023 roku wydał zgodę na umyślne płoszenie lub niepokojenie wilków podchodzących do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Brzozów.

27.09.2023 Mieszkam w Brzozowie

Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa

Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 27 września 2023 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZOZÓW.

27.09.2023 Mieszkam w Brzozowie

Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa

Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 27 września 2023 r. o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „BRZOZÓW 1/2023″, MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „GRABOWNICA STARZEŃSKA 1/2023″.

23.09.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Humniskach

Informacja o zebraniu wiejskim w Domu Strażaka w Humniskach w dniu 30 września br. Szczegóły w załączeniu. 

22.09.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja Burmistrza Brzozowa dotycząca bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych w związku ze zbilżającymi się wyborami parlamentarnymi

 

22.09.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Hoczew

Szczegóły w podanych załącznikach.