18.01.2022 Mieszkam w Brzozowie

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie, informuje iż jest w takcie wymiany wodomierzy analogowych na cyfrowe ze zdalnym odczytem u osób prywatnych w miejscowości Brzozów.

11.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień (czwartek) 13 stycznia br. nadzwyczajną sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

05.01.2022 Mieszkam w Brzozowie

Stan ludności gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2021 r.

Stan ludności gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2021 r. to 26 533 osób, nadal spotykamy się z tendencją malejącą, jest nas mniej w porównaniu do roku 2020 o 175 osób. Kobiet w naszej gminie jest 13 546, zaś mężczyzn  12 987. W 2021 r. na świat przyszło 243 dzieci, (w roku 2020 urodziło się […]

05.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Badanie z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

05.01.2022 Opieka i wsparcie

Dodatek osłonowy

Uprzejmie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego, czyli wsparcia finansowego na rzecz gospodarstw domowych na pokrycie części kosztów energii oraz rosnących cen żywności,  dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Brzozów przyjmował będzie Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie.

05.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja

Informujemy, że dnia 07.01.2022 r. wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego w Brzozowie są zamknięte z wyłączeniem Urzędu Stanu Cywilnego, który jest otwarty.