28.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

LXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 1 marca  (piątek) br. LXXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad LXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 1 marca 2024 […]

27.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Uwaga Rolnicy !!! Bardzo ważna informacja dla producentów kukurydzy.

Ruszył nabór wniosków do kukurydzy i będzie trwał do 29 lutego. Wnioski składa się tylko w formie papierowej. Biuro Powiatowe w Brzozowie w okresie od 22 lutego do 28 lutego jest otwarte w godzinach od 07:00-18:00. W dniu 29 lutego biuro będzie otwarte od godziny 7:00 do godziny 22:00.

22.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku.

20.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Brzozów

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Brzozów

19.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2024 – 2027 (wybory uzupełniające)

W związku z zapotrzebowaniem dokonania wyboru uzupełniającego ławników kadencji przypadającej na lata 2024 – 2027 Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie zwrócił się do Rady Miejskiej w Brzozowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brzozowie i Sądu Okręgowego w Krośnie. Termin dostarczania zgłoszeń kandydatów na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi […]

19.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Konkurs na stanowiska dyrektorów

Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy, dyrektora Szkoły Podstawowej w Zmiennicy oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.