19.05.2022 Mieszkam w Brzozowie

Informacja dla mieszkańców o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych w PSZOK-u.

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 23 do 27 maja 2022 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

17.05.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie wyników konkursu Kultura 2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brzozów w roku 2022. Więcej informacji w załącznikach.

17.05.2022 Opieka i wsparcie

Fundacja Dobrej Rady – Wsparcie dla wolontariuszy

17.05.2022 Szkoły, przedszkola, żłobki

Nabór uzupełniający do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że w związku z zakończeniem podstawowego naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych w Gminie Brzozów, trwa nabór uzupełniający w następujących placówkach.

17.05.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Przypominamy, obowiązek złożenia deklaracji do CEEB do 30 czerwca 2022 r.

Przypominamy że do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

17.05.2022 Mieszkam w Brzozowie

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ