28.04.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja

Informacja dot. zagrożenia drzewostanów ze strony jemioły.

28.04.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Transport w dniu 3 maja br.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców, szczególnie osób starszych, niepełnosprawnych, które chciałyby uczestniczyć w otwarciu Amfiteatru w Brzozowie w dniu 3 maja br.,  Burmistrz Brzozowa udostępnia taksówkę społeczną.  Zgłoszenia przyjmuje się pod numerem tel. 607 374 830 bądź 13 306 10 90. Liczy się kolejność zgłoszeń.

18.04.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 18 kwietnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “BRZOZÓW-1/2022”

18.04.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 18 kwietnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZOZÓW.

13.04.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 17 kwietnia (poniedziałek) br. LXIII nadzwyczajną Sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

13.04.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja dotycząca kwalifikacji wojskowej

Od 17 kwietnia rozpoczyna pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Brzozowie, z siedzibą w budynku hotelu ALTA II w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 53 celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i obejmie swoim zasięgiem powiat brzozowski.