19.05.2022 Mieszkam w Brzozowie

Informacja dla mieszkańców o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych w PSZOK-u.

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 23 do 27 maja 2022 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

17.05.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie wyników konkursu Kultura 2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brzozów w roku 2022. Więcej informacji w załącznikach.

17.05.2022 Opieka i wsparcie

Fundacja Dobrej Rady – Wsparcie dla wolontariuszy

17.05.2022 Szkoły, przedszkola, żłobki

Nabór uzupełniający do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że w związku z zakończeniem podstawowego naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych w Gminie Brzozów, trwa nabór uzupełniający w następujących placówkach.

17.05.2022 Mieszkam w Brzozowie

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ

17.05.2022 Mieszkam w Brzozowie

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ