23.06.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027

W dniu 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych wybranych na kadencję 2020 – 2023.

15.06.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie

Sołtys Sołectwa Turze Pole zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r., tj. w czwartek o godz. 17:00. Szczegóły i program w załączniku.

13.06.2023 Szkoły, przedszkola, żłobki

Ogłoszenie o Konkursie

Burmistrz Brzozowa ogłasza konkurs na stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzozowie oraz Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Humniskach. Pełna treść zarządzenia znajduje się w poniższym załączniku.

09.06.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja dla mieszkańców o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych w PSZOK-u.

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 12 czerwca do 16 czerwca  2023 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

05.06.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Granty PPGR – Obowiązek złożenia oświadczenia

W związku z realizacją przez gminę Brzozów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji  projektu grantowego, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – […]

05.06.2023 Mieszkam w Brzozowie

WAŻNA INFORMACJA!

Uprzejmie informuję, że z dniem 30 czerwca 2023r., Firma „GALICJA” – Opole Lubelskie, zaprzestaje prowadzenia działalności przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym.