25.03.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenia konkursu z zakresu kultury na 2024 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Brzozów w 2024 roku. Więcej informacji w załącznikach.

22.03.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Brzozowa nr 43/2024 z dnia 20 lutego 2024r.

15.03.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzozów, w tym roku również odbędzie się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Tym razem świętować będą pary, które zawarły związek małżeński w 1974 roku. Przypominamy o konieczności dostarczenia do naszego urzędu wysłanych do Państwa formularzy zgłoszeniowych do dnia 18 marca. Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał formularza zgłoszeniowego lub nie […]

15.03.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja dot. bezpłatnego transportu do lokali wyborczych.

Burmistrz Brzozowa informuje, że wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego zorganizowanego przez Gminę Brzozów. Zamiar skorzystania z transportu należy zgłosić do dnia 25 marca 2024r. do Urzędu Miejskiego w Brzozowie w godzinach pracy Urzędu. […]

06.03.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczne przetargi ustne nieograniczone. Ogłoszenia poniżej. 

04.03.2024 Kultura i sport

Wyniki konkursu na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2024

Ogłoszenie wyników konkursu  na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2024 w Gminie Brzozów.