25.05.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Raport o stanie Gminy Brzozów za 2022 rok

W związku z zaplanowaną na dzień 6 czerwca 2023 r. sesją Rady Miejskiej w Brzozowie, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Brzozów za 2022 r. informuje się, że mieszkańcy Gminy Brzozów mogą zabierać głos w debacie nad raportem,  po złożeniu  pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie, popartego podpisami co […]

11.05.2023 Szkoły, przedszkola, żłobki

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Burmistrz Brzozowa Zarządzeniem nr 100/2023 z dnia 10 maja  2023 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Humniskach. Szczegóły dotyczące konkursu do pobrania z poniższego linku.

10.05.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja

Burmistrz Brzozowa informuje na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, że Gmina z dniem 10 maja 2023 r. przystąpiła do końcowej sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw […]

08.05.2023 Mieszkam w Brzozowie

ZUS – Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. przedsiębiorcy muszą rozliczyć do […]

05.05.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

LXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 8 maja (poniedziałek) br. LXIV nadzwyczajną Sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

05.05.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Brzozów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Brzozowa z dnia 4.05.2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Brzozów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego