17.06.2022 Mieszkam w Brzozowie

Informacja dla mieszkańców o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych w PSZOK-u.

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 20 do 24 czerwca 2022 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

14.06.2022 Mieszkam w Brzozowie

Ogłoszenie o wszczęciu uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU UZUPEŁNIAJĄCEGO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Członka Zarządu, spółki pod firmą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie Rada Nadzorcza spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie (dalej również jako „Spółka”) ogłasza wszczęcie uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. […]

13.06.2022 Mieszkam w Brzozowie

Pomoc dla producentów rolnych

10.06.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Raport o stanie Gminy Brzozów za 2021 rok

W związku z zaplanowaną na dzień 30 czerwca 2022 r. sesją Rady Miejskiej w Brzozowie, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Brzozów za 2021 r. informuje się, że mieszkańcy Gminy Brzozów mogą zabierać głos w debacie nad raportem,  po złożeniu  pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie, popartego podpisami co […]

09.06.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

LII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień (poniedziałek) 13 czerwca br. nadzwyczajną sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

07.06.2022 Czas wolny

Utrudnienia na drodze, IV edycja “Klasyka Podkarpackiego”

Dnia 12.06.2022 odbędzie się IV Wyścig w Kolarstwie Szosowym tzw. “Klasyk Podkarpacki“, którego trasa przebiegać będzie min. przez Gminę Brzozów.