02.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Urząd Miejski i PGK w Brzozowie nieczynne 4 czerwca

Uprzejmie informujemy, że w piątek 4 czerwca 2021 r. Urząd Miejski w Brzozowie oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzozowie będą nieczynne.

02.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie

Od dnia 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i wynoszą powyżej 30% średniej […]

01.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Uwaga! Ostrzeżenie przed wilkami!

W związku z ostatnim incydentem z udziałem wilka w miejscowości Górki, Burmistrz Brzozowa apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

31.05.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza Brzozowa z dnia 31.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Brzozów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 […]

31.05.2021 Mieszkam w Brzozowie

Ogłoszenie PGK w Brzozowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie informuje, że od dnia 31.05.2021 r. w późnych godzinach nocnych rozpocznie się płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie miasta Brzozowa. 

28.05.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Komunikat – Odczyty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że od dnia 1 czerwca 2021 roku zostają wznowione odczyty wodomierzy, wykonywane przez pracowników Przedsiębiorstwa.