10.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Bez PIT dla młodych

Bez PIT dla młodych to ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych, z której mogą korzystać osoby uzyskujące przychody z pracy i zlecenia, a począwszy od 2021 r. również przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego. 

10.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w PSZOK-u.

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 8 do 11 czerwca 2021 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

10.06.2021 Mieszkam w Brzozowie

Komunikat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie

Od 1 czerwca br. Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie czynna w następujących godzinach:

10.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły poniżej. 

09.06.2021 Opieka i wsparcie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 133/2021 Burmistrza Brzozowa z dnia 09.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Brzozów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r. 

02.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Nr 131/2021 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.