10.06.2021 Mieszkam w Brzozowie

Komunikat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie

Od 1 czerwca br. Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie czynna w następujących godzinach:

10.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły poniżej. 

09.06.2021 Opieka i wsparcie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 133/2021 Burmistrza Brzozowa z dnia 09.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Brzozów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r. 

02.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Nr 131/2021 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. 

02.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Urząd Miejski i PGK w Brzozowie nieczynne 4 czerwca

Uprzejmie informujemy, że w piątek 4 czerwca 2021 r. Urząd Miejski w Brzozowie oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzozowie będą nieczynne.

02.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie

Od dnia 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i wynoszą powyżej 30% średniej […]