Mieszkam w Brzozowie Ochrona zdrowia

Komunikat Burmistrza Brzozowa

W związku z ostrzeżeniami IMGW dotyczącymi  nadchodzących mrozów oraz intensywnych opadów śniegu:

  • przypominam właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości oraz budynków wielkopowierzchniowych o obowiązku usuwania śniegu z dachów i udrażniania  chodników i ciągów pieszych przylegających do ich posesji,
  • proszę mieszkańców Gminy Brzozów o monitorowanie sytuacji osób bliskich i sąsiadów, zwłaszcza tych funkcjonujących w trudnych warunkach bytowych, oraz o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub do Urzędu Gminy w Brzozowie przypadków konieczności udzielenia pomocy  takim osobom,
  • apeluję  o zapewnienie odpowiednich warunków zwierzętom domowym oraz hodowlanym