22.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – odnośnie szczepienia lisów

22.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych […]

22.10.2021 Opieka i wsparcie

Nabór wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Burmistrz Brzozowa informuje o kolejnym  naborze wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Jest to kolejny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym, realizowany dzięki funduszom unijnym w ramach programu Cyfrowa Gmina.

22.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości położonej w Brzozowie. Szczegóły poniżej.

22.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości położonej w Brzozowie. Szczegóły poniżej.

22.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Unieważnienie przetargu

Burmistrz Brzozowa ogłasza unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego odnośnie nieruchomości położonej w Starej Wsi. Szczegóły poniżej.