Ulgi w zeznaniu rocznym dotyczące  osób z niepełnosprawnością

Zbliża się okres składania rozliczeń rocznych za 2018 rok do Urzędu Skarbowego, kierujecie Państwo zapytania dotyczące przysługujących ulg, stąd przypominam najistotniejsze zagadnienia w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Jest to ulga dla osób z niepełnosprawnością lub utrzymujących osoby z niepełnosprawnością, które ponoszą odpowiednie wydatki. Przysługuje  gdy dochód osoby z niepełnosprawnością nie przekroczył 12 357,60 zł. Jak każda ulga tak i ta jest przywilejem, z którego można skorzystać pod pewnymi warunkami, dlatego warto wiedzieć :

Więcej „Ulgi w zeznaniu rocznym dotyczące  osób z niepełnosprawnością”