Twoja Gmina, Twój Urząd

GMINNY PUNKT INFORMACYJNY programu „CZYSTE POWIETRZE”

Burmistrz Brzozowa informuje, że w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW) w Urzędzie Miejskim w Brzozowie został uruchomiony GMINNY PUNKT INFORMACYJNY programu „CZYSTE POWIETRZE”.

Gminny PUNKT INFORMACYJNY programu „CZYSTE POWIETRZE” znajduje się w pokoju nr 217,
II piętro.

W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie.

GMINNY PUNKT INFORMACYJNY czynny jest:

Poniedziałek  9:30- 16:00

Środa               8:00 -14:00

Piątek              8:00- 13:30

Ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania pod numerem telefonu 13 306 10 50.

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami „Programu Czyste Powietrze”, dostępnego na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/ .

Ponadto prosimy o przygotowanie poniższych informacji:

 •  nr telefonu kontaktowego,
 •  PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
 •  numer księgi wieczystej dla nieruchomości, na której usytuowany jest budynek,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 • numer działki, na której zlokalizowany jest budynek
 •  przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2 (mierzona po zewnętrznym obrysie budynku, łącznie z tarasami, balkonami, piwnicami i garażami podziemnymi),
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, ostatni formularz PIT
 • w przypadku chęci ubiegania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinasowania- zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy– do pozyskania w MOPS
  w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, pokój 23, wejście od ul. 3-go Maja,
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
 •  jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, faktury na rozpoczęta inwestycję,
 •  w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, (posiadania gruntów powyżej 1 ha) liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzję podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku, na który staramy się o dotację, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności.

 

Powyższe informacje należy zamieścić w Formularzu dostępnym pod poniższym linkiem.

Wykaz informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w Programie “Czyste Powietrze”(PDF)

Wykaz informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w Programie “Czyste Powietrze”(Excel)

Dodatkowe informacje:

https://czystepowietrze.gov.pl/

linki do załącznika 2 2a i 2b

_________________________________________________________________________________________________________

Więcej informacji poniżej w linkach:

Aktualne dane o wdrażaniu programu czyste powietrze na terenie Gminy Brzozów – stan na 31.03.2024

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu czyste powietrze

Aktualne dane o wdrażaniu programu czyste powietrze na terenie Gminy Brzozów – stan na 31.12.2023

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu czyste powietrze