Więcej o: Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

W dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyło się spotkanie informacyjne nt. zasad powoływania i pełnienia służby w wojskowych formacjach obrony terytorialnej. Pan mjr Tomasz Żyłka – czasowo pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku przedstawił zainteresowanym informacje na wspomniany temat. Więcej „Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej”

Więcej o: Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna

Przyjęcie sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzozowa to najważniejsze uchwały podjęte podczas XXXVIII  zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni obradowali 25 maja br. pod przewodnictwem Edwarda Sabika. Na początek radni przegłosowali prządek obrad i wysłuchali informacji z realizacji uchwał z poprzednich sesji oraz działalności Burmistrza Brzozowa w okresie międzysesyjnym.   Następnie burmistrz Józef Rzepka przedstawił dokładne sprawozdanie finansowe gminy Brzozów za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu. Więcej „Sesja absolutoryjna”