Komunikat PGK ws. jakości wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że w próbce pobranej na ujęciu nie stwierdzono obecności bakterii.  W próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu 06.06.2017 r. na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Tysiąclecia w Brzozowie stwierdzono nieznaczną obecność bakterii z grupy Clostridium perfringens w ilości 1jtk/100 ml. /jedna jednostka na 100 ml wody.

Więcej „Komunikat PGK ws. jakości wody”

Więcej o: Posiedzenie komisji budownictwa

Posiedzenie komisji budownictwa

Pod przewodnictwem radnego Stanisława Bednarza zebrała się 6 bm. zebrała się Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brzozowie. Przedmiotem obrad była analiza funkcjonowania parkingów miejskich w newralgicznych punktach miasta w perspektywie zwiększenia miejsc parkingowych i utworzenia płatnych stref parkowania.  Więcej „Posiedzenie komisji budownictwa”