Obniżenie diet radnym, zniesienie inkasa dla sołtysów i system gospodarki odpadami kluczowymi kwestiami XX sesji zwyczajnej

Radni po otwarciu XX  sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, dokonaniu zmian w porządku obrad   w przedmiocie  powołania komisji doraźnej do opracowania projektów statutów sołectw w Gminie Brzozów,  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brzozów oraz podjęcia uchwały w sprawie  obniżenia wysokości diet Radnym Rady Miejskiej  na wniosek Radnego Krzysztofa Bednarczyka wysłuchali sprawozdania Burmistrza Brzozowa z realizacji uchwał z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.

Więcej „Obniżenie diet radnym, zniesienie inkasa dla sołtysów i system gospodarki odpadami kluczowymi kwestiami XX sesji zwyczajnej”

Zgłoszenie kandydatów na ławników – wybory dodatkowe

W Urzędzie Miejskim w Brzozowie, w pokoju nr 108 (I piętro), do dnia 18 lutego 2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia mające na celu wyłonienie w wyborach dodatkowych, 2 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie. Więcej informacji w poniższym odnośniku do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzozów >>>link<<<

Paweł Myćka

Odwołanie dyżuru Przewodniczącej Rady Miejskiej

Informujemy, że dyżur  Doroty Kamińskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie zaplanowany   na dzień 20 stycznia br.,  zostaje odwołany.

Paweł Myćka

Zawiadomienie o zwołaniu I posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie w dniu 22 stycznia 2020r.

Zgodnie § 11 pkt. 2 załącznika do Uchwały Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Burmistrz Brzozowa informuje się, że inauguracyjne posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 8:00. Więcej „Zawiadomienie o zwołaniu I posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie w dniu 22 stycznia 2020r.”