II KONKURS Z ZAKRESU SPORTU w 2017 r.

Dnia 5 lipca  br. został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2017 r. Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 20 lipca  br., do godz. 15.30.

>>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI<<<

Więcej o: Informacje z działalności jednostek kultury i sportu

Informacje z działalności jednostek kultury i sportu

4 lipca br. zebrała się Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku  Rady Miejskiej  w Brzozowie. Spotkaniu przewodniczył szef komisji – radny Paweł Froń. Podczas posiedzenia informacje  z działalności swoich jednostek przedstawili dyrektorzy: Muzeum Regionalnego w Brzozowie – Mariusz Kaznowski, Brzozowskiego Dom Kultury – Sebastian Michalski, Miejskiej Biblioteki Publicznej – Krystyna Rymarz  oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Bogdan Dytko. Więcej „Informacje z działalności jednostek kultury i sportu”