Sto milionów zł na rozwój działalności gospodarczych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje rozwój międzynarodowy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W lutym rusza nabór wniosków. Nabór będzie w ramach ogłoszonego konkursu nr 4 (1/2018) na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.