Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie www gminy plakatu informacyjnego dotyczącego realizowanego przez Stowarzyszenie CRAS projektu  „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy” w którym oferujemy szkolenia zawodowe za 10 % ich wartości. Projekt „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy” skierowany jest do osób dorosłych o wykształceniu ukończonym na poziomie co najwyżej szkoły średniej, w tym niepełnosprawnych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Justyna Kołcz, koordynator projektu

Więcej „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy”

Więcej o: Są fundamenty pod salę gimnastyczną w Turzym Polu

Są fundamenty pod salę gimnastyczną w Turzym Polu

Dobiegają końca roboty związane z wykonaniem fundamentów pod salę gimnastyczną przy Zespole Szkół, a od nowego roku – Szkole Podstawowej w Turzym Polu. Zakres prac obejmował przełożenie sieci gazowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a następnie wybicie fundamentów pod salę gimnastyczną, zaplecze i szkolne szatnie. Wartość robót to ok. 275 tys. zł, a ich wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma Raf-Mar z Lutczy. Odbiór nastąpi na początku czerwca. Zasadniczym etapem całej inwestycji będzie budowa sali gimnastycznej. Na dofinansowanie tego zadania władze samorządowe gminy aplikują o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej „Są fundamenty pod salę gimnastyczną w Turzym Polu”