Więcej o: Dzień babci i dziadka w Szkole Podstawowej w Górkach

Dzień babci i dziadka w Szkole Podstawowej w Górkach

Tradycją naszej szkoły stały się już coroczne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka.  Wnuczęta starały się jak najpiękniej wyrazić miłość do swych babć i dziadków. Tegoroczne spotkanie klas 0-III szkoły podstawowej wypełniły występy artystyczne dzieci uświetnione smacznym poczęstunkiem przygotowanym  przez rodziców uczniów. Więcej „Dzień babci i dziadka w Szkole Podstawowej w Górkach”

Konkurs na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2018

Dnia 31 stycznia br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2018 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Brzozowa z dnia 31 stycznia  2018 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 20 lutego br., do godz. 1530. Więcej „Konkurs na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2018”

Więcej o: Wyróżnienie dla Marcina

Wyróżnienie dla Marcina

Marcin Michańczyk z Grabownicy Starzeńskiej, zdobył honorowe wyróżnienie podczas XXIV Międzynarodowego Spotkania Poetów w Nowej Sarzynie. Na prestiżowy  konkurs organizowany corocznie przez Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” wpłynęło 301 zestawów wierszy z Polski oraz 15 innych krajów.  Pierwszą z trzech głównych nagród w konkursie odebrał Józef Cupak z Wary. Jury przyznało też wyróżnienia i wyróżnienia honorowe, z których jedno, za wiersz „Sacrum” otrzymał właśnie Marcin Michańczyk, który kultywuje rodzinne tradycje artystyczne. Więcej „Wyróżnienie dla Marcina”