Więcej o: Sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Od sympatycznego akcentu rozpoczęła się 20.03. br. L zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie. Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka w imieniu samorządu naszej gminy podziękował Januszowi Cecule – radnemu powiatu sanockiego, za zwieńczone sukcesem starania o budową drogi powiatowej Górki – Strachocina. Położenie na niej nawierzchni asfaltowej poprawiło komfort jazdy mieszkańcom Górek, skracając i ułatwiając dojazd do Sanoka, gdzie wielu z nich pracuje, studiuje, uczy się lub załatwia swoje sprawy. Więcej „Sesja Rady Miejskiej w Brzozowie”

Więcej o: Szukasz dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych?

Szukasz dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych?

Burmistrz Brzozowa zaprasza mieszkańców Gminy Brzozów na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych w ramach projektu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów”.

22.03.2018 r. (czwartek) Brzozowski Dom Kultury godz. 17.00.

WIĘCEJ NA PLAKACIE. KLIKNIJ>>>>>

Więcej „Szukasz dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych?”

Więcej o: Odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci zbieramy

Odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci zbieramy

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w kwietniu 2018 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00. Więcej „Odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci zbieramy”

Więcej o: Obradowała komisja

Obradowała komisja

Omówienie najważniejszych planowanych w 2018 r. zadań inwestycyjnych oraz dyskusja nad dziennymi domami pobytu były podstawowymi punktami obrad Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, która zebrała się 15.03. br.  Obradom przewodniczył Daniel Boroń. W pierwszej części naczelnik Edyta Kuczma z wydziału inwestycji UM w Brzozowie na podstawie prezentacji multimedialnej omówiła planowane tegoroczne inwestycje z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł pomocowych. Więcej „Obradowała komisja”