W dniu 22 stycznia 2020r. odbyło się I posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

Zgodnie § 11 pkt. 2 załącznika do Uchwały Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Burmistrz Brzozowa zainaugurował działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Więcej „W dniu 22 stycznia 2020r. odbyło się I posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie”