SPOTKANIE INFORMACYJNE – PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE 2020

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna  informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020. Szczegóły do pobrania >>>link<<<.

Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z podjętą uchwałą Nr XXI/180/2020  Rady Miejskiej  w Brzozowie  z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od 1 marca 2020 roku  zamieszczamy szczegółową informację  Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UM w przedmiotowej sprawie >>>link<<<.