Projekty zawodowe dla osób z niepełnosprawnością

Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie oraz Fundacja Bezpieczna Przystań zapraszają m.in. osoby z niepełnosprawnością do udziału w projektach oferujących m.in. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz płatne staże ( w wysokości 997 zł netto).

Ważne – szkolenia zawodowe kończą się egzaminem czeladniczym w zawodach podanych w wykazie w poniższym linku: https://izbarzemieslnicza.rzeszow.pl/egzaminy/

Szczegóły projektów w załączonych regulaminach rekrutacyjnych.

Od zależności do samodzielności

Twój krok w przyszłość

Alicja Tomoń
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
Więcej o: Sesja nadzwyczajna

Sesja nadzwyczajna

Cztery uchwał zostały podjęte na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Daniela Boronia zebrali się 14 stycznia br. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Wysoka Rada, po wysłuchaniu opinii kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie – Bogdana Błaża, podjęła uchwały w sprawach: Więcej „Sesja nadzwyczajna”