Więcej o: Czyste powietrze

Czyste powietrze

19 września br., w Sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na temat programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Licznie przybyli mieszkańcy uzyskali informacje o celach programu, naborze, jego terminach oraz warunkach uczestnictwa.

Więcej „Czyste powietrze”

Więcej o: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 17.09.2018 r. do 08.10.2018 r. z terenu całej Gminy odbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Szczegółowa informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru ww. odpadów z poszczególnych miejscowości do pobrania <<tutaj>>

Więcej „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci”

Więcej o: Jesienna akcja szczepień lisów wolno żyjących

Jesienna akcja szczepień lisów wolno żyjących

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie informuje o planowanej w dniach 27 września – 6 października 2018 r. jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia obejmą swoim zasięgiem teren całego powiatu brzozowskiego.
Dodatkowo informuję, że w miejscowości: Brzozów, Przysietnica, Stara Wieś, Humniska, Górki w gm. Brzozów, Haczów w gm. Haczów, Blizne w gm. Jasienica Rosielna, Golcowa w gm. Domaradz zostaną objęte ręcznym wyłożeniem szczepionki (wokół osiedli ludzkich).
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie
Marta Błaż-Półchłopek