Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych – Lista rankingowa

W ramach ogłoszonego konkursu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na: kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno) PODDZIAŁANIE 3.3.2 w okresie od dnia 26 kwietnia do 7 czerwca 2018 r. złożono w sumie 153 deklaracje (w tym 7 z listy rezerwowej):

122 deklaracje na kotły gazowe/biomasę 3.3.1 na kwotę 1 739 000,00 netto,

31 deklaracji na kotły na ekogroszek 3.3.2 na kwotę 576 000,00 netto.

Więcej „Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych – Lista rankingowa”