Limity dorabiania dla rencistów

Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia za drugi kwartał, które zmniejszyło się  w stosunku do pierwszego kwartału i wynosi 4521,08 zł. Zatem zawieszenie renty socjalnej oraz zmniejszenie renty z tytułu niezdolności do pracy nastąpi po przekroczeniu przychodu w wysokości 3164,80 zł brutto ( dotychczas było to 3236 zł), natomiast zawieszenie renty z tytułu niezdolności do pracy nastąpi po przekroczeniu przychodu w wysokości 5877,40 zł brutto. Nowe progi obowiązują od 1 września do 30 listopada 2018 roku. at