„Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zdrowotnej”

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Spraw Społecznych w miesiącu wrześniu, październiku  br., zorganizował cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych, w oparciu o projekt Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zdrowotnej”, który realizowany jest przez Centrum Medyczne MEDYK Sp. z.o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  Więcej „„Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zdrowotnej””

5000 zł na książki dla dzieci dla Biblioteki Publicznej w Górkach!

Sukces ten jest wynikiem  udziału w akcji ,,Przerwa na wspólne czytanie”, zorganizowanej przez firmę Kinder. Głosowanie na bibliotekę trwało od września do listopada. Organizatorzy już wkrótce nagrodzą 300 bibliotek. 50 bibliotek, z tych które zdobyły najwięcej głosów w rankingu  otrzyma 5000 zł na zakup książek do wspólnego czytania z dzieckiem, następne 250 dostanie książki o wartości 300 zł.  Więcej „5000 zł na książki dla dzieci dla Biblioteki Publicznej w Górkach!”

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie, informuje o trwających pracach konserwacyjnych na obiekcie Komunalnej Oczyszczalni Ścieków ,,Borkówka”, które mają na celu poprawę procesów technologicznych. Podczas trwających prac będzie wykorzystywany tabor samochodów asenizacyjnych,  ciężarowych, niezbędny do wykonania zadania. Informacja o zakresie prac  do wykonania jest zgłoszona  podczas kontroli  Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura Jasło.

Termin zakończenia prac konserwacyjnych  i uruchomienia oczyszczalni  planowany jest na dzień  30 listopada br.

Andrzejki w Starej Wsi!

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi zaprasza osoby w każdym wieku na ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ – pełną wspaniałej  zabawy i dobrej muzyki w wykonaniu DJ Gregora, która odbędzie się dnia 30 listopada  br. w Domu Strażaka w Starej Wsi. Szczegóły  na  poniższym plakacie.

Informacja

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że  w ramach jesiennej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie w dniach:

Więcej „Informacja”