Węgry w Muzeum

W ostatni wtorek, 15 października, w Muzeum Regionalnym w Brzozowie miało miejsce inauguracyjne, pierwsze Brzozowskie Spotkanie Podróżnicze, którego tematem przewodnim były Węgry. Impreza wpisuje się w cykl przedsięwzięć zatytułowanych „Jesienne wieczory w muzeum”. Węgry to nie tylko gulasz, papryka, wino, baseny termalne, Budapeszt czy Balaton, Węgry to także wbrew pozorom wiele tajemnic i egzotyki… Kraj ten niby jest Polakom bliski geograficznie i historycznie, a w rzeczywistości jednak niezbyt dobrze znany. Więcej „Węgry w Muzeum”

Dobre praktyki – nowe inspiracje, czyli wizyta studyjna w Brzozowie

Dnia 12 października br. na zaproszenie Stowarzyszenia Ludzi Twórczych przyjechała do Brzozowa 20 osobowa grupa osób zrzeszona w Stowarzyszeniu Górali Popradzkich w Starym Sączu wraz z Wiceburmistrzem Kazimierzem Gizickim.

Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w sierpniu br. w Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła, gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie za „utrzymywanie i rozwijanie tradycji i wartości rzemiosła, rękodzieła ludowego oraz pielęgnowanie tożsamości lokalnej”(dofinansowanie na ten wyjazd otrzymaliśmy z Powiatu Brzozowskiego). Więcej „Dobre praktyki – nowe inspiracje, czyli wizyta studyjna w Brzozowie”

Informacja- organizacje pozarządowe

Zapraszamy organizacje pozarządowe do przesyłania aktualnych informacji o zakresie swojego działania w celu upowszechnienia na serwisie internetowym Gminy Brzozów na adres e-mail: katarzynafederczak@brzozow.pl. Jesteśmy gotowi usprawniać działanie naszego serwisu, dlatego zachęcamy do składania uwag i propozycji. Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Spraw Społecznych pok.8, tel: 13 306 10 90.

Katarzyna Federczak

Konsultacje społeczne – informacja Urząd Marszałkowski

W ślad za informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 zamieszczamy link do informacji o w/w konsultacjach ogłoszonych Uchwałą Nr 83/2120/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  >>>pobierz<<<.