Wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od 1 lipca weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby  o znacznym stopniu niepełnosprawności, która daje 3 rodzaje uprawnień:

1. korzystanie  poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych (w tym również ze świadczeń  z zakresu rehabilitacji leczniczej) oraz usług farmaceutycznych w aptekach;

2. korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania (np. w takich  poradniach jak urazowo – ortopedyczna, neurologiczna, okulistyczna, kardiologiczna itp.);

3. korzystanie z refundacji wyrobów medycznych na szczególnych zasadach, znoszących m.in. okresy użytkowania wyrobów medycznych.

Więcej „Wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności”

Zaproszenie do udziału w konkursie grantowym

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” zaprasza do udziału w Konkursie Grantowym „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” (PIL 2018-2019). Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się 18 lipca 2018 r. (środa), o godz. 16:00  w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów (sala narad – I piętro).

Więcej informacji tutaj. KLIKNIJ!