Wznawia się wydawanie worków na odpady i kodów kreskowych

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że od poniedziałku tj. 06.04.2020 r. wznawia się wydawanie worków na odpady komunalne i kodów kreskowych. Worki (do wyczerpania zapasów) i kody kreskowe wydawane będą w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   znajdującym się na parterze w budynku PGK Sp. z o.o. przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

Wydział OŚGKiR

Informacja!

Informujemy, że w dniu  6 kwietnia br.,  (tj. najbliższy poniedziałek) Urząd Miejski  w Brzozowie czynny będzie od godz: 7:30 do 15:30.

KONSULTACJE BURMISTRZA BRZOZOWA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ W SPRAWIE ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA

W dniu 25.03.2020r. Burmistrz Brzozowa, Pan Szymon Stapiński wraz z Sekretarzem Gminy Waldemarem Ochem i Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Alicją Tomoń  przeprowadzili konsultacje z Dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Brzozów, celem omówienia sposobów realizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 MEN, i zaleceń w sprawie organizacji i realizacji procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oraz udzielenia wsparcia w przypadku trudności związanych z tym procesem.

Więcej „KONSULTACJE BURMISTRZA BRZOZOWA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ W SPRAWIE ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA”

Informacja o numerach rachunków bankowych do dokonania płatności

1. Podatek rolny, leśny od nieruchomości – indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych

2. Opłata za gospodarowanie odpadami – indywidualne rachunki bankowe

3. Podatek od środków transportowych  –  rachunek bankowy nr 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

4. Pozostałe należności  – rachunek bankowy nr 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

Referat Podatków

Infolinia MOPS Brzozów

Dyżur w godzinach 7.30 -19.00 pod numerem telefonu 667 947 236

Wszystkie niezbędne informacje  dla osób które potrzebują  pomocy, zwłaszcza osoby starsze samotne i niepełnosprawne można zgłaszać pod numerem 667 947 236  lub e-mail: mops@mops-brzozow.pl

Pomoc psychologiczna będzie udzielana pod numer telefonu 13 4342045 (PCPR Brzozów).

Źródło: www.mops-brzozow.pl

KOMUNIKAT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOZOWIE

Pracownicy SP ZOZ w Brzozowie zwracają się z prośbą o wyrozumiałość pacjentów podczas:

– rejestracji pacjentów

– teleporad

– przepisywaniu leków do kontynuacji leczenia

– wypisywania zwolnień lekarskich

Pracownicy: lekarze oraz pielęgniarki zmuszone wprowadzeniem nadzwyczajnych procedur w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusem (SARS-CoV-2) wykonują swoje czynności zgodnie z procedurami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia w związku z czym wydłużyła się ścieżka rejestracji oraz wizyty do lekarza rodzinnego. Prosimy pacjentów, aby wizyty do lekarza dokonywano tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki. Podane numery telefonów są obsługiwanie na bieżąco w miarę możliwości personelu.    

W związku z tym prosimy o zrozumienie, ponieważ te procedury wprowadzono, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zapobieżeniu zakażenia się zarówno personelu jak i pacjentów przychodni.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pracownicy SP ZOZ w Brzozowie

INFORMACJA!

Od 24 marca 2020r. wszystkie kursy Firmy NEOBUS realizowane z Brzozowa zostają bezterminowo zawieszone. O wznowieniu kursów poinformujemy bezzwłocznie.

NEOBUS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ogłoszenie z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie

16.03.2020r.

OGŁOSZENIE

      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19  KASA Z.G.M. OD DNIA 17.03.2020 BĘDZIE NIECZYNNA  AŻ DO ODWOŁANIA.

Dokonywanie wpłat czynszów i opłat za mieszkania własnościowe prosimy uiszczać na konto:

PKO BP SA, Nr  97 1020 4391 0000 6502 0171 7966.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 13 43 419 47.

Źródło: informacja nadesłana 

Komunikat z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że od dnia 16.03.2020 r.

PUNKT  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI   ODPADÓW  KOMUNALNYCH

zlokalizowany przy ul.Legionistów  na bazie Przedsiębiorstwa
zostaje ZAMKNIĘTY do odwołania

PGK Brzozów

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE INFORMACJA

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie informuje: w związku z zaistniałą sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym, wyznaczony na dzień 23 marca 2020r. termin zgłaszania par małżeńskich którzy obchodzą w bieżącym roku swój Złoty Jubileusz zainteresowanych przyznaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zostaje wydłużony do 15 kwietnia 2020r.a dokonywanie zgłoszeń prosimy dokonywać wyłącznie telefonicznie pod numerami:

13 43 421 43   lub   13 43 414 22   lub   601 795 165

USC Brzozów

Informacja z Zarządu Stowarzyszenia ROD „Brzozowianka”

W związku z koronawirusem Zarząd Stowarzyszenia ROD „Brzozowianka”

ODWOŁUJE

VI Walne Zebranie Sprawozdawcze, które było zaplanowane na 18.03.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie. O następnym terminie członkowie Stowarzyszenia zostaną powiadomieni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Stowarzyszenie 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

                                                                                                                               „Brzozowianka”

                                                                                                                                                                                                            

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UM w Brzozowie dotycząca spraw mieszkańców związanych z odpadami komunalnymi .

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców ogranicza się maksymalnie wizyty w Wydziale Ochrony Środowiska , Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa ( budynek PGK Sp.zo.o. ).

Czasowo do odwołania nie będą przyjmowane deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można składać je drogą elektroniczną zgodnie z Uchwałą Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej
w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020r. umieszczoną na stronie www.brzozow.pl w zakładce Mieszkańcy –Gospodarka Komunalna – Akty prawne.

Mieszkańcy, którzy nie zaopatrzyli się do tej pory w worki na odpady komunalne  mogą oddać w terminie zgodnie z harmonogramem odpady komunalne odpowiednio posegregowane w innych workach  
z naklejonym odpowiednim dla danej frakcji kodem kreskowym . 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 13306 10 88 i 13 306 10 87 . 

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 

Informacja

Wszystkie czynności związane z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prosimy dokonywać drogą elektroniczną. W tym celu należy wejść na stronę internetową www.ceidg.gov.pl, wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie poprzez ePUAP.

Osoby nieposiadające podpisu elektronicznego powinny wypełnić odpowiedni wniosek na stronie www.pz.gov.pl i udać się do Urzędu Skarbowego w celu uwierzytelnienia podpisu elektronicznego.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy !

Informacja MOPS Brzozów

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Co V-2 zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości załatwiania spraw urzędowych w formie elektronicznej lub telefonicznie, a tym samym ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.
Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania punkt przyjmowania wszystkich pism i wniosków w sprawach pilnych dotyczących Pomocy Społecznej jak i Działu Świadczeń Rodzinnych znajduje się w pok. 6  ul. Mickiewicza 33

Kontakt telefoniczny: 13-43-410-54, 13- 42-002-92 mail: mops@mops-brzozow.pl, skrzynka podawcza na EPUAP /mopsbrzozow/Skład_ESP/

Przypominamy również, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących, ponadto strony będą przyjmowane pojedynczo.

MOPS Brzozów

KORONAWIRUS – ważna informacja dotycząca placówek oświatowych !!!

Od dnia 12 do 25 marca br.  funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

Informujemy, że  w dniach 12 oraz 13 marca br.,  tj. najbliższy czwartek i piątek placówki oświatowe gminy Brzozów będą jeszcze czynne.  Nie odbędą się jednak w tych dniach zajęcia edukacyjne, tylko opiekuńcze, tak, aby dać opiekunom podopiecznych tych placówek czas na organizację opieki nad dziećmi.

Szczegółowe informacje:  Ministerstwo Edukacji Narodowej >>>link<<<

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia >>>link<<<