SzymbART w Brzozowie

„SzymbART w Brzozowie”
WYSTAWA DOROBKU UCZESTNIKÓW SYMPOZJÓW ARTYSTYCZNYCH – PEDAGOGÓW UCZELNI ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W LATACH 2011 – 2016 W SZYMBARKU K. GORLIC
Miejsce wystawy:
Galeria Na Strychu
Brzozowski Dom Kultury, ul. Armii Krajowej 3, Brzozów
www.facebook.com/galerianastrychu.bdk
Termin wystawy: 20.X.2017 – 18. XI.2017 rok
ZAPRASZAMY NA FINISAŻ DNIA 18.XI.2017 – GODZINA 18.18, połączony będzie z promocją katalogu.

Więcej „SzymbART w Brzozowie”