Dobre praktyki – nowe inspiracje, czyli wizyta studyjna w Brzozowie

Dnia 12 października br. na zaproszenie Stowarzyszenia Ludzi Twórczych przyjechała do Brzozowa 20 osobowa grupa osób zrzeszona w Stowarzyszeniu Górali Popradzkich w Starym Sączu wraz z Wiceburmistrzem Kazimierzem Gizickim.

Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w sierpniu br. w Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła, gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie za „utrzymywanie i rozwijanie tradycji i wartości rzemiosła, rękodzieła ludowego oraz pielęgnowanie tożsamości lokalnej”(dofinansowanie na ten wyjazd otrzymaliśmy z Powiatu Brzozowskiego). Więcej „Dobre praktyki – nowe inspiracje, czyli wizyta studyjna w Brzozowie”

Informacja- organizacje pozarządowe

Zapraszamy organizacje pozarządowe do przesyłania aktualnych informacji o zakresie swojego działania w celu upowszechnienia na serwisie internetowym Gminy Brzozów na adres e-mail: katarzynafederczak@brzozow.pl. Jesteśmy gotowi usprawniać działanie naszego serwisu, dlatego zachęcamy do składania uwag i propozycji. Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Spraw Społecznych pok.8, tel: 13 306 10 90.

Katarzyna Federczak

Konsultacje społeczne – informacja Urząd Marszałkowski

W ślad za informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 zamieszczamy link do informacji o w/w konsultacjach ogłoszonych Uchwałą Nr 83/2120/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  >>>pobierz<<<.

Ogłoszenie!

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 Statutu Osiedla Nr 1 i Nr 2 w Brzozowie uchwalonego uchwałą Nr VI/35/2007i VI/36/2007 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2007 r. Zarząd Osiedla Nr 1 i Nr 2  w Brzozowie zwołuje zebranie mieszkańców miasta, które odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. tj. wtorek o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1.

Porządek zebrania w rozwinięciu

Więcej „Ogłoszenie!”

Nowy odcinek drogi na Kijowiec w Górkach oddany do użytku

Mieszkańcy  przysiółka Kijowiec w miejscowości Górki nie kryją zadowolenia z faktu, że  od dnia 11 października br.,  będą mogli dotrzeć do swoich domów w sposób znacznie łatwiejszy, szybszy i przede wszystkim bezpieczniejszy. Wszystko za sprawą  wykonanego przez samorząd gminy Brzozów przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie kolejnego odcinka drogi gminnej o długości 241 metrów, o którą  w szczególności mieszkańcy Górek  bardzo mocno zabiegali.  Przebudowa drogi gminnej na działkach gruntowych Nr 2938 i 2952 została zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzozów”.

Więcej „Nowy odcinek drogi na Kijowiec w Górkach oddany do użytku”