Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu kultury na rok 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Brzozów w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert upływa dnia 21.04.2023 r. o godz: 14:30.

Do pobrania:

1) Zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 76/2023 z dnia 29.03.2023 r. – ogłoszenie konkursu (pdf),

2) Załączniki Nr 4 i 5 do zarządzenia Nr 76/2023 – oświadczenia,

3) Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 76/2023 – aktualizacja kosztów realizacji zadania,

4) Załącznik Nr 7  do zarządzenia Nr 76/2023 – aktualizacja harmonogramu realizacji zadania,

5) Załącznik  Nr 8 do zarządzenia Nr 76/2023 – aktualizacja rezultatów realizacji zadania,

6) Wzór oferty realizacji zadania publicznego.