Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja dla mieszkańców Gminy Brzozów dotycząca płoszenia wilków

W związku ze zgłoszeniami o atakach wilków na zwierzęta domowe i gospodarskie oraz istniejącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi informuję, że na wniosek Burmistrza Brzozowa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzją nr WPN.6401.1.114.2023.KW.3 z dnia 15.09.2023 roku wydał zgodę na umyślne płoszenie lub niepokojenie wilków podchodzących do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Brzozów.

 

 

obrazekZałączniki: