Mieszkam w Brzozowie Opieka i wsparcie

Zwiększenie bezpieczeństwa osób niewidomych i niedowidzących

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób niewidomych i słabowidzących, Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński zainicjował działania polegające na zwiększeniu ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez montaż sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Armii Krajowej i 3 Maja w Brzozowie.

Przedsięwzięcie to ułatwi samodzielne pokonanie przejścia dla pieszych osobom niepełnosprawnym.

Koszt zadania to ok. 6 tys. złotych. Sfinansowano je z budżetu Gminy Brzozów.

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.