Twoja Gmina, Twój Urząd

Zamknięcie drogi powiatowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej: Nr 2030R Brzezianka – Stara Wieś w dniach od 10.07.2024 do 12.07.2024r. w związku z układaniem masy mineralno – bitumicznej od godz.8.00 do godz. 17.00 kontynuacja zadania. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych termin zamknięcia może ulec zmianie.

Dyrektor ZDP – Brzozów