Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

Zakończenie budowy chodnika w Humniskach

13 grudnia 2021 roku zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegającej na budowie chodnika po prawej stronie jezdni, na terenie sołectwa Humniska – Skrzyżowanie (135 mb).

Inwestycja ta ma za zadanie poprawienie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Całkowita wartość wyniosła 244 767,64 zł w tym 170 000,00 zł ze środków Gminy Brzozów.