Twoja Gmina, Twój Urząd

XXXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 22 lutego br. nadzwyczajną sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Brzozowie i Komisji Rady za 2020 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia warunków i trybu rozwoju sportu w Gminie Brzozów,

b) zmiany uchwały Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek,

c) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 6037 położona w Przysietnicy),

d) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 7964 położona w Przysietnicy),

e)przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (1/12 udziału w działce nr 8389 położonej w Przysietnicy),

f) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej oraz ustanowienie służebności przechodu i przejazdu,

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów,

h) wyznaczenia aglomeracji Brzozów,

i) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2021,

j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2021 – 2040,

k) przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.

5. Zamknięcie obrad XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie