Twoja Gmina, Twój Urząd

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień (czwartek) 13 stycznia br. nadzwyczajną sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Porządek obrad XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu
13 stycznia 2022 r.

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 34/14 położona
   w Brzozowie),
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 34/15 położona
   w Brzozowie),
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów,
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu
   na realizację zadania publicznego,
  • emisji obligacji przychodowych Gminy Brzozów oraz określenia zasad ich nabywania i wykupu,
  • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2022,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów
   na lata 2022 – 2040,
 4. Zamknięcie obrad XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie