Twoja Gmina, Twój Urząd

Wyniki naboru na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Brzozowa, pełniący funkcję Gminnego Komisarza Spisowego w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021, ogłasza wyniki naboru na rachmistrza spisowego.

Do pełnienia funkcji rachmistrza spisowego w gminie Brzozów zakwalifikowało się 11 osób z najlepszymi wynikami z egzaminu.

Przypominamy, iż na rachmistrza mogła zakwalifikować się osoba, która w egzaminie udzieliła co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi (tj. minimum 18 punktów). O kolejności na liście wyników naboru decyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Pozostałe osoby otrzymują status rachmistrza rezerwowego i mogą zostać powołane w razie zaistnienia takiej potrzeby. Limit rachmistrzów spisowych dla gminy Brzozów został ustalony na poziomie 11 osób.

Gminne Biuro Spisowe 

 

Wyniki-naboru.pdf