Czas wolny Mieszkam w Brzozowie

Wymiany młodzieży Erasmus+ „Power of emotion” zorganizowanej przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

W dniach 14-22.10.2023r. Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak zrealizowała wymianę młodzieży w ramach projektu „Power of emotion”.

Celem Projektu było poprawienie zdolności rozpoznawania emocji, nauka mówienia o emocjach, nazywania i okazywania emocji. Młodzież uczestnicząca w projekcie uczyła się różnych sposobów wyrażania emocji bez ranienia siebie samych i innych. Dzięki warsztatom prowadzonym w czasie trwania projektu jego uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w kontaktach z bliskimi, kontaktach z rówieśnikami i kontaktach w środowiskach, do których trafią w kolejnych latach.

Przedmiotem warsztatów prowadzonych podczas trwania projektu „Power of emotion” była m.in. komunikacja, budowanie pewności siebie, dbałość o zdrowie emocjonalne. Podczas projektu młodzież zorganizowała zajęcia w Szkole Podstawowej w Turzym Polu, podczas których uczniowie tworzyli scenki z wykorzystaniem emocji. Prezentowane były metody rozwiązywania problemów z wykorzystaniem znaczenia emocji i ich wpływie na zdrowie emocjonalne.

Efektem warsztatów organizowanych podczas projektu jest wystawa „Fotografia emocji”. Młodzież w podziale na grupy miała za zadanie sfotografować konkretne emocje. Wystawa będzie dostępna w wybranych szkołach powiatu brzozowskiego przez najbliższe miesiące.

Podczas trwania projektu „Power of emotion” przygotowany został film, w którym uczestnicy projektu dzielą się swoimi wrażeniami na temat udziału w projekcie, opowiadają o jego przebiegu i wpływie projektu na ich życie.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Partnerzy projektu: VsI “uMunthu” (Litwa), OZ Gulocka (Słowacja), Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak (Polska)

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.