Twoja Gmina, Twój Urząd

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

W związku z zapotrzebowaniem dokonania wyboru uzupełniającego ławników kadencji przypadającej na lata 2024 – 2027 Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie zwrócił się do Rady Miejskiej w Brzozowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowegow Brzozowie i Sądu Okręgowego w Krośnie.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzozowie do  dnia 16 lutego.

Rada Miejska w Brzozowie dokona wyboru ławników w następującej ilości:

  • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie,
  • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzozowie pod adresem internetowym https://brzozow.bip.gov.pl/wybory-lawnikow-2024/01022024_wybory_lawnikow.html , w pokoju nr 108 w Urzędzie Miejskim w Brzozowie oraz pod nr telefonu 13434-03-31.