Twoja Gmina, Twój Urząd

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

Dn. 30 maja br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Porządku Publicznego Rady Miejskiej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie.

W zebraniu oprócz radnych Rady Miejskiej udział wzięli: skarbnik Gminy Anna Konieczna, p.o. prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Andrzej Czajka, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie Małgorzata Matelowska oraz pracownicy urzędu.

Na posiedzeniu omówiono aktualną sytuację na rynku pracy, szczególnie w powiecie brzozowskim i naszej gminie. Zaopiniowano sprawozdanie finansowe Gminy Brzozów za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r. oraz  raport o stanie Gminy Brzozów za rok 2022. Ponadto na zebraniu, przedstawiono informacje na temat stanu dróg gminnych i chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich oraz związanych z tym ewentualnych potrzeb inwestycyjnych. Podsumowano również utrzymanie dróg w okresie zimowym.

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.