Twoja Gmina, Twój Urząd

Wielomilionowa inwestycja drogowa w Humniskach

W poniedziałek 4 września 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński wraz ze Skarbnikiem Gminy Anną Konieczną podpisali umowę na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 115533R w miejscowości Humniska”.

Fot. Anna Magda (Biuro Prasowe UMWP)

Zakres inwestycji będzie obejmował przebudowę drogi na odcinku 1,276 km, budowę chodników, zjazdów indywidualnych i przepustów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a także budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzaniem energii”.

Całkowitą wartość inwestycji określono na: 6 543 483,31 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania wyniesie 4 163 618,00 zł.

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.