Opieka i wsparcie

„Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym.

Polski związek Niewidomych – Instytut Tyflologiczny w grudniu zakończył realizację projektu „Widzimy nie tylko oczami”.

Jego celem było opracowanie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w dorosłości. Był to projekt pilotażowy finansowany ze środków przyznanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Utrata wzroku w dorosłości To bardzo poważny problem społeczny, bowiem w Polsce brakuje instytucjonalnego, zorganizowanego blisko miejsca zamieszkania wsparcia dla takich osób. W projekcie został opracowany model koordynowanego wsparcia oraz narzędzia , które mogą stanowić wkład do wdrażania takiego wsparcia na poziomie lokalnym.

 

Film „Zauważyć słabowidzących. Słabowidzący są wśród nas”:

https://www.youtube.com/watch?v=vM15hCuwxbU&feature=emb_title

 

Film „Koordynowane wsparcie dla osób tracących wzrok”:

https://www.youtube.com/watch?v=8uXYGas-P38&feature=emb_title&ab_channel=Pol

 

Link do strony internetowej projektu: www.widzimy.pzn.org.pl

Raport:

https://widzimy.pzn.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/Raport-Widzimy-nie-tylko-oczam.pdf

Poradnik:

https://widzimy.pzn.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Widzimy_nie_tylko_oczami_Poradnik_dla_osob_zagrozonych_utrata_widzenia_wersja_on-line-003.pdf