Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

Warsztaty dotyczące prac nad “Strategią Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2023-2033”

W dniu 13 września 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie rozpoczęły się warsztaty dot. prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2024 – 2033”.

Prace nad opracowaniem strategii prowadzone są w trzech podzespołach: ds. społecznych, ds. zasobów i potencjałów Gminy oraz ds. gospodarczych i promocji Gminy. W spotkaniu biorą udział Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński; sekretarz Gminy Brzozów Waldemar Och; radni Rady Miejskiej w Brzozowie;  naczelnicy, kierownicy i dyrektorzy jednostek budżetowych Gminy Brzozów; przedstawiciele instytucji i służb powiatowych oraz mieszkańcy.

Warsztaty prowadzone są przez konsultantów firmy Res Managment s.c Paweł Mentelski.

Już jutro tj. 14 września zespoły zajmą się sformułowaniem celów i kierunków działań Gminy Brzozów.

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.