Opieka i wsparcie

Uzupełnienie oświadczeń “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Uzupełnienie złożonych oświadczeń do projektu “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

W związku ze zmianą wytycznych i związaną z tym koniecznością uzupełnienia przez Gminę Brzozów wniosku o uzyskanie „Grantu PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

  1. fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, zaświadczenie ZUS. Nie dotyczy osób, które złożyły stosowne dokumenty,
  2.  potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej za pomocą aktu urodzenia, aktu małżeństwa zupełnego,
  3. wypełnienie dodatkowego Oświadczenia na weryfikację danych wskazanych w oświadczeniu.

W/w dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Brzozów w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Brzozów do instytucji weryfikującej.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 13 grudnia 2021 w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Brzozowie , ul. Tysiąclecia 29 w godz. od 7.30 do 15.30.

Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia. Złożenie kompletu dokumentów także nie gwarantuje otrzymania wsparcia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 134341344

Dokumenty do pobrania poniżej

2.-Zgoda_PPGR.docx