Twoja Gmina, Twój Urząd

Trwają prace przy budowie chodnika w Humniskach-Skrzyżowaniu

Trwają prace przy budowie kolejnego odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w sołectwie Humniska – Skrzyżowaniu.

Prace remontowe przy budowie chodnika na drodze wojewódzkiej.

W ramach zadania wykonany zostanie chodnik o dł. 135 mb wraz z kompletną infrastrukturą techniczną, w tym kolektorem deszczowym. Ponadto poszerzona zostanie droga wojewódzka (zniknie zawężenie ruchu na cieku wodnym). Inwestycja realizowana jest wspólnie z samorządem województwa podkarpackiego. Wartość zadania po przetargu wynosi blisko 250 tys. zł, z czego wkład gminy Brzozów to 170 tys. zł. 

Podkreślić należy, że poprzedni odcinek chodnika oddany w ubiegłym roku, jak i obecny mogły powstać, dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem województwa podkarpackiego. To kolejna inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo na tej drodze.

Tutaj pisaliśmy o poprzednim oddanym odcinku chodnika. 

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.