Szkoły, przedszkola, żłobki

Szkoły gminy Brzozów realizują projekt Ministra Edukacji i Nauki pn. „POZNAJ POLSKĘ”

Na wniosek Burmistrza Brzozowa – Szymona Stapińskiego, Minister Edukacji i Nauki udzielił wsparcia finansowego dla gminy Brzozów w wysokości 46.181 zł  na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji i Nauki a przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”, we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacji Nauk Humanistycznych oraz Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

W ramach tego programu zainteresowane szkoły otrzymają środki finansowe w wysokości 80% kosztów organizacji wycieczek do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Wkład rodziców w realizacji tego przedsięwzięcia wynosi 20% ogólnych kosztów organizacji wycieczki. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia w tym roku wyniesie 61 627 zł.

obrazek obrazek

Celem przedsięwzięcia jest również wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. To również sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego.