Mieszkam w Brzozowie

Stan ludności gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2021 r.

Stan ludności gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2021 r. to 26 533 osób, nadal spotykamy się z tendencją malejącą, jest nas mniej w porównaniu do roku 2020 o 175 osób. Kobiet w naszej gminie jest 13 546, zaś mężczyzn  12 987. W 2021 r. na świat przyszło 243 dzieci, (w roku 2020 urodziło się 271) a zmarło 315 osób, więcej o 37 niż w roku ubiegłym. W mijającym roku w dorosłe życie wkroczyło 132 dziewczęta i 161 chłopaków. Najstarszymi mieszkankami gminy są panie, jedna obchodziła 107 urodziny, a druga świętowała 100 lat.

W poszczególnych miejscowościach gminy liczba mieszkańców kształtowała się następująco:

– Brzozów – 7 301 mieszkańców,
–  Górki – 1 499 mieszkańców,
– Grabownica Starzeńska – 3 248 mieszkańców,
– Humniska – 4 650 mieszkańców,
– Przysietnica – 3 924 mieszkańców,
– Stara Wieś – 3 536 mieszkańców,
– Turze Pole – 1 118mieszkańców,
– Zmiennica – 1 257 mieszkańców.