Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

Sprzątanie świata – Polska „Wszystkie śmieci są nasze”

W trzeci weekend września przypadł finał 29 akcji Sprzątania świata – Polska. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Wszystkie śmieci są nasze”. Akcja „Sprzątanie świata” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zebrane odpady porzucił człowiek i to tylko my możemy w odpowiedni sposób na to zareagować. Czas powiedzieć więc głośno i wyraźnie: wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze; te porzucone przez człowieka w naturze i te posprzątane przez człowieka. Innych na naszej planecie nie ma.

Tradycyjnie wzorem lat ubiegłych do akcji włączyły się placówki oświatowe Gminy Brzozów. Uczniowie wraz z opiekunami, zaopatrzeni w rękawiczki i worki chętnie podjęli się porządkowania swoich miejscowości, czego efektem były selektywnie zebrane odpady. Wyjścia w teren poprzedziły zajęcia przybliżające cel akcji oraz prelekcje związane z ochroną środowiska, ekologią i właściwą segregacją odpadów. Ponadto dzieci wykonały prace plastyczne związane z tematyką przedsięwzięcia. Dzięki tej akcji wśród uczniów budowana jest świadomość ekologiczna, a także kształtowane są nawyki ekologiczne.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom Szkół, kadrze pedagogicznej oraz uczniom za czynny udział w akcji co jest świadectwem dużej świadomości ekologicznej i chęci życia w środowisku czystym i estetycznym.

Poniżej fotorelacja z przeprowadzonej akcji