Twoja Gmina, Twój Urząd

Sprzątanie Świata Polska – 2021 „Myślę, więc nie śmiecę”

W trzeci weekend września przypadła 28 akcja sprzątania świata. Gmina Brzozów przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata –Polska 2021”.

Praca przedstawia ziemie wraz z kontynentami z lewej strony czystą z rosnącymi kwiatkami z drugiej strony brudną i zaśmieconą

Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę”. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów.

W ostatnich latach plastikowe opakowania zdominowały nasze życie i otoczenie. Plastik jest wszędzie w wodzie, którą spożywamy, w powietrzu którym oddychamy a także w naszych ciałach. Wychodząc na spacer bardzo często napotykamy porzucone plastikowe butelki (PET), woreczki i reklamówki foliowe, oraz jednorazowe kubeczki. Ich rozkład w środowisku naturalnym zajmuje od 100-1000 lat, a nawet dłużej.

Plastikowe odpady stały się jednym z problemów cywilizacyjnych, aby z nim walczyć wystarczy zacząć od siebie zmieniając swoje nawyki i przyzwyczajenia oraz wdrażając w życie ideę less waste (mniej odpadów) i zasadę 5R (redukuj, użyj ponownie, segreguj, odzyskuj, odnawiaj).

Mając na uwadze tegoroczne hasło szczególnie zachęcamy aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu wielokrotnie powtarzane stają się wielkie.

Tablica pod tytułem "Sprzątanie świata 2021 myślę więc nie śmiecę" umieszczona na tle firanek z pracami uczniów.

Poniżej kilka prostych sposobów mających wpływ na ograniczenie plastiku i tworzyw sztucznych:

• foliową reklamówkę na zakupy zastąp materiałową torbą,
• zakupione warzywa i owoce zapakuj do siatki wielokrotnego użytku lub samodzielnie uszytego woreczka np. ze starej firanki,
• kupując jedzenie na wynos możesz poprosić o zapakowanie do własnego pojemnika na żywność,
• zainwestuj w nowoczesny filtr i daj szansę „kranówce” zamiast kupować wodę w plastikowych butelkach,
• zrezygnuj z używania plastikowych sztućców i słomek.

Postępując w ten sposób przyczynimy się do ograniczenia wytwarzanych odpadów oraz do poprawy czystości naszego otoczenia.

Grupa dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 w Humniskach trzymająca swoje pracę dotyczące dnia ziemi

Tradycyjnie wzorem lat ubiegłych do akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021” zaproszone zostały placówki oświatowe, które mogły przyłączyć się do posprzątania
i zadbania o swoje najbliższe otoczenie. Uczniowie wraz z opiekunami podjęli się porządkowania swoich miejscowości, czego efektem były worki selektywnie zebranych śmieci. Wyjścia w teren poprzedziły zajęcia przybliżające cel akcji oraz prelekcje związane z ochroną środowiska, ekologią i właściwą segregacją odpadów. Ponadto dzieci wykonały prace plastyczne związane z tematyką przedsięwzięcia.

Składamy serdeczne podziękowania dyrektorom szkół, kadrze pedagogicznej oraz uczniom za czynny udział w akcji co jest świadectwem dużej świadomości ekologicznej i chęci życia w środowisku czystym i estetycznym.

grupa dziewczynek ze szkoły podstawowej w Starej Wsi ubrana w kurtki oraz wyposażona w rękawice i worki na śmieci, gotowa do sprzątania świata, na tle chaszczy.grupa dzieci ze szkoły podstawowej w Grabownicy ubrana w kurtki oraz wyposażona w rękawice i worki na śmieci, gotowa do sprzątania świata, na tle chaszczy.obrazek


Całość strony 
internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.