Twoja Gmina, Twój Urząd

Spotkanie dla przedstawicieli NGO

 16 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyło się spotkanie dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych.

Prelekcje na temat możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe i podmioty działające w obszarze pożytku publicznego wygłosili Pani Sabina Południak Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Członek Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Członek Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Pan Jacek Cetnarowicz Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie –  odpowiedzialny m.in za współpracę z NGO, Członek Komisji Konkursowych, Sekretarz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie, Koordynator Grupy Roboczej Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego.

Podczas spotkania przedstawione zostały nie tylko sposoby pozyskiwania funduszy zewnętrznych i wsparcia NGO z różnych źródeł finansowania,  ale szczegółowo omówiono także jak prawidłowo wypełnić wniosek.

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.