Twoja Gmina, Twój Urząd

Setne urodziny Pani Marii z Przysietnicy

Pięknego jubileuszu doczekała się pani Maria Leń z Przysietnicy, która świętuje dzisiaj swoje setne urodziny.

Grupa ludzi stojąca na schodach pozuje do zdjęcia

Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem księdza proboszcza Jana Smoły oraz ks. Józefa Obłója i o. Mansweta Mieczysława Rzepki.  W uroczystości wzięli udział: rodzina i bliscy Pani Marii, Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński wraz z naczelnikiem Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich UM w Brzozowie Agnieszką Wilk , sołtys wsi Krzysztof Zubel, miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą Wandą Bąk oraz mieszkańcy Przysietnicy.

Na zakończenie mszy w ciepłych słowach do Jubilatki zwrócił się proboszcz parafii, przekazując Obraz Świętej Rodziny. Pani Marii kwiaty i okolicznościowe pismo wręczył również Burmistrz Brzozowa oraz sołtys wsi wraz z KGW.

Dziękuję Pani za wkład w życie naszej społeczności oraz żywy przykład wytrwałości i niezłomności. Życzę kolejnych wspaniałych jubileuszów oraz by optymizm i pogoda ducha nie opuściły Pani w nadchodzących latach – mówił Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.

Gratulujemy tak wyjątkowego Jubileuszu i życzymy samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych i najbliższych sercu osób.

Pani Maria Leń z domu Władyka urodziła się w Turzym Polu, gmina Brzozów. W tej miejscowości też się wychowywała, tam też ukończyła Szkołę Podstawową. Następnie ukończyła Gimnazjum w Brzozowie. Po wojnie uzyskała wykształcenie pedagogiczne i otrzymała mianowanie na stanowisko nauczyciela w sąsiedniej gminie w miejscowości Orzechówka. Następną placówką w której pracowała to Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysietnicy.

Mając 26 lat, w 1949 roku wyszła za mąż za Mieczysława Leń – nauczyciela, z którym miała 7 dzieci, 5 córek i 2 synów. W 1977 roku zmarł mąż pani Marii, najmłodsza córka miała wtedy 16 lat, wówczas utrzymanie domu i wychowanie dzieci , a tym samym ich wykształcenie spadło na jej barki. Mąż pani Marii pełnił stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej w Przysietnicy, a po jego śmierci to Ona objęła tą zaszczytną funkcję. Jednak nigdy nie lubiła zbierać laurów, jest osobą skromną, operatywną i serdeczną. Pani Maria mając 53 lata przeszła na wcześniejszą emeryturę. Wtedy też każdego roku na wakacjach organizowała w Szkole Podstawowej w Przysietnicy półkolonie, gdzie uczęszczało bardzo dużo dzieci.  Doczekała się 15 wnucząt i 21 prawnuków.

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.